Εξαιτίας της πρόγνωσης δυσμενών καιρικών συνθηκών και της αυξημένης συμμετοχής μαθητών που κατέστησε αναγκαίο  τον επαναπροσδιορισμό του μεταφορικού μέσου, η προγραμματισμένη για την Τρίτη 14-05-2019 επίσκεψη των μαθητών των Γ & Δ τάξεων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αναβάλλεται και μετατίθεται για την Τρίτη 21-05-2019.