Οι εκπαιδευτικοί των  Γ & Δ τάξεων προγραμματίζουν εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα Αττικής. Η επίσκεψη γίνεται στο πλαίσιο του τριμηνιαίου προγραμματισμού διδακτικών επισκέψεων των τάξεων. Οι μαθητές θα συνοδεύονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Για τη συμμετοχή των μαθητών είναι απαραίτητο να προσκομιστεί  υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα που δόθηκε στους μαθητές,  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου, έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν εγκαίρως οι υπηρεσιακές διαδικασίες έγκρισης της επίσκεψης. Μετά την ημέρα αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση συμμετοχής. Οι μαθητές θα φέρουν μαζί τους φαγητό και νερό για να καταναλώσουν στο χώρο του Πάρκου, ένδυση/υπόδηση κατάλληλα για περπάτημα σε εξωτερικό χώρο, καθώς και καπέλο για τον ήλιο και νερό.