Πραγματοποιήθηκε σήμερα κατά την 1η διδακτική ώρα η διαδικασία επιλογής των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου για το τρέχον σχολικό έτος.

Ενώπιον των μαθητών/μαθητριών της ΣΤ τάξης, της δασκάλας τους και του Διευθυντή του σχολείου, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της κλήρωσης, αφού πρώτα οι μαθητές/μαθήτριες ενημερώθηκαν για αυτήν και για τον τρόπο καθορισμού των θέσεων, σύμφωνα με τη σειρά επιλογής. Με το τέλος της διαδικασίας έγινε έλεγχος στους μη κληρωθέντες κλήρους, προς επιβεβαίωση της ορθότητας της διαδικασίας, για την οποία κανείς από τους παριστάμενους δεν διατύπωσε ένσταση ή απορία όταν τους ζητήθηκε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, οι θέσεις έχουν ως εξής:

Α’ περίοδος
Παραστάτης 2 Σημαιοφόρος Παραστάτης 1
ΧΡΗΣΤΟΣ Ρ. ΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΛΥΔΙΑ Μ.
Παραστάτης 4 Παραστάτης 5 Παραστάτης 3
ΕΡΙΝΤ Ν. ΤΖΕΣΓΙΑΝΑ Χ. ΒΑΣΙΛΗΣ Ν.
Ταμπελοφόρος ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ.

 

Β’ περίοδος
Παραστάτης 2 Σημαιοφόρος Παραστάτης 1
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΕΛΕΝΗ Φ. ΛΥΔΙΑ Κ.
Παραστάτης 4 Παραστάτης 5 Παραστάτης 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΑ Δ.
Ταμπελοφόρος: ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ.

Υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου: ΖΩΗ Α.