Η δασκάλα της Γ τάξης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών πως η συνάντηση συνεργασίας για τον μήνα Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 από 13.15-14.00 στην αίθουσα του τμήματος (αίθ. 8 στον Β’ όροφο). Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη μαθησιακή διαδικασία, τον τρόπο εργασίας των παιδιών στο σχολείο αλλά και οδηγίες για τον τρόπο μελέτης στο σπίτι.