Η ανταπόκριση των γονέων/κηδεμόνων στο κάλεσμά μας για προτάσεις τίτλων βιβλίων που θα εμπλουτίσουν τη σχολική μας βιβλιοθήκη υπήρξε σημαντική. Παραθέτουμε σχετικά στοιχεία που προκύπτουν από την αρχική αποδελτίωση των προτάσεων:

Σημειώματα που επεστράφησαν συμπληρωμένα: 50, από τις 140 οικογένειες μαθητών μας (ανταπόκριση σε ποσοστό 35,7%)

Συνολικός αριθμός τίτλων που προτάθηκαν: 165

Αριθμός μοναδικών (διαφορετικών) τίτλων: 154 (κατάλογος τίτλων)

Ελάχιστος αριθμός προταθέντων τίτλων ανά σημείωμα: 1

Μέγιστος αριθμός προταθέντων τίτλων ανά σημείωμα: 20

Τίτλοι που προτάθηκαν πάνω από μια φορά:

Από 2 φορές προτάθηκαν τα ακόλουθα:

Επίσης προτάθηκαν από δύο βιβλία της σειράς Μικρός Νικόλας και  Δόνα Τερηδόνα

Εκ μέρους του υπευθύνου της βιβλιοθήκης θα γίνει προσπάθεια να επιλεγεί ένας τουλάχιστον τίτλος από κάθε σημείωμα πρότασης, αφού γίνει διασταύρωση του καταλόγου με τον υφιστάμενο κατάλογο της σχολικής μας βιβλιοθήκης και τις προτάσεις που θα υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των τάξεων. Φυσικά δεν αποκλείεται η επιλογή και περισσότερων τίτλων, εφόσον συμπέσουν με τον κατάλογο των επιλογών που θα κάνει το σχολείο.

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε από το προσωπικό του σχολείου ο επαναχρωματισμός της νέας αίθουσας που θα φιλοξενήσει τη βιβλιοθήκη, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διακόσμησή της με ζωγραφιές στους τοίχους, με τη βοήθεια γονέα μαθήτριας του σχολείου μας που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας.

Είναι οι στιγμές που μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και όρεξη παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες των καιρών.

Τα καλύτερα… έρχονται!