Αγαπητοί γονείς, σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Ωράριο – πρόγραμμα λειτουργίας:
13.15 – 13.20 Μετάβαση των μαθητών Ολοημέρου στην αίθουσα σίτισης (αίθουσα 1 στο ισόγειο)
13.20 – 14.00 1η ώρα Ολοημέρου: Σίτιση – χαλάρωση
14.00 – 14.15 Διάλειμμα
14.15 – 15.00 2η ώρα Ολοημέρου: Μελέτη – προετοιμασία ή άλλο διδακτικό αντικείμενο
15.00 – 15.15 Διάλειμμα – αποχώρηση μαθητών
15.15 – 16.00 3η ώρα Ολοημέρου: Μελέτη – προετοιμασία ή άλλο διδακτικό αντικείμενο
16.00 Λήξη προγράμματος – αποχώρηση μαθητών

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά υπεύθυνη εκπαιδευτικός για το Ολοήμερο θα είναι η δασκάλα κ. Σατήρη Δήμητρα, ενώ αναμένεται να απασχοληθούν και άλλοι δάσκαλοι ή εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ωρών.

  1. Αποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση- παραλαβή των μαθητών γίνεται αποκλειστικά κατά τις ώρες του διαλείμματος και με βάση την ώρα αποχώρησης που έχετε δηλώσει στην αίτηση εγγραφής που υποβάλατε τον Ιούνιο. Ως εκ τούτου, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα παραδίδει τους μαθητές/τριες στους γονείς τους μόνο κατά το διάστημα 15.00 – 15.15 ή με τη λήξη του προγράμματος στις 16.00. Αν υπάρχει έκτακτος λόγος για πρόωρη αποχώρηση των μαθητών/τριών πριν την καθορισμένη ώρα, πρέπει να ειδοποιηθεί σχετικά ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του Ολοήμερου, προκειμένου να ξεκλειδώσει την πόρτα και να επιτρέψει την είσοδο των γονέων στο χώρο του σχολείου. Για την ασφάλεια των μαθητών, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος η πόρτα του κτιρίου θα είναι κλειδωμένη.
  2. Διαδικασία σίτισης: Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Εφόσον αυτό πρέπει να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι την ώρα σίτισης, οι μαθητές/τριες το πρωί, μόλις προσέλθουν στο σχολείο, πηγαίνουν στην αίθουσα σίτισης και τοποθετούν το δοχείο του φαγητού τους στο ψυγείο, αφήνοντας στο διπλανό χώρο την τσάντα που μεταφέρουν το φαγητό τους. Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης, βοηθούν και καθοδηγούν τους μαθητές/τριες ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Το ζέσταμα του φαγητού πραγματοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων, για το λόγο αυτό φροντίστε να είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλα δοχεία (απαγορεύονται τα μεταλλικά). Οι μαθητές πρέπει να φέρουν στην τσάντα του φαγητού τους τα κατάλληλα σκεύη για την κατανάλωσή του (κουτάλι, πιρούνι) καθώς και μια πετσέτα που θα στρώνουν στην επιφάνεια σίτισης.
  3. Μελέτη-προετοιμασία: Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εντάσσεται καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-προετοιμασίας, το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων. Η διδασκαλία άλλου διδακτικού αντικειμένου θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων (π.χ. μουσικής, εικαστικών κ.λπ.). Κατά την ώρα της Μελέτης- προετοιμασίας των μαθητών, αυτοί βοηθούνται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό να εκτελέσουν τις κατ’ οίκον εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Παρακαλείστε στο σπίτι να ελέγχετε αν έχουν ολοκληρωθεί οι ανατιθέμενες εργασίες.
  4. Φοίτηση: Η φοίτηση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους μαθητές/τριες και διακόπτεται όταν ο μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή/τριας κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (θα ενημερωθείτε σχετικά τότε). Στην περίπτωση που κάποια ημέρα οι μαθητές δεν θα παρακολουθήσουν το Ολοήμερο και θα τους παραλάβετε με τη λήξη των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος, παρακαλούμε ενημερώστε σχετικά τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου. Αν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών είναι χαμηλότερος των 14, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό κ. Σατήρη Δήμητρα ή με το Διευθυντή του σχολείου. Ευχόμαστε μια εποικοδομητική συνεργασία για τη χρονιά που ξεκινά.

Συμπερασματικά:

  • Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται αποκλειστικά στον καθορισμένο χρόνο
  • Οι μαθητές έχουν τα κατάλληλα σκεύη για την κατανάλωση του φαγητού τους
  • Χρησιμοποιούμε δοχεία κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων
  • Ελέγχουμε στο σπίτι την ολοκλήρωση των εργασιών των μαθητών
  • Ενημερώνουμε, αν οι μαθητές αποχωρήσουν με τη λήξη του πρωινού προγράμματος

 

Από τη Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου (12-09-2018)