Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας, προτίθεται να λειτουργήσει πρόγραμμα σχολής γονέων στο Αλιβέρι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαδευτικούς, άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και έχει ως σκοπό τη στήριξη των ατόμων αυτών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις σύχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων επικοινωνήστε με την κ. Δροσάτου Δέσποινα, αντιπρόεδρο της κοι. επιχείρησης πολιτισμού  στο τηλέφωνο 6978940733. Έντυπα αιτήσεων μπορείτε να προμηθευτείτε και από το σχολείο.