Θέματα και λύσεις όλων των διαγωνισμών «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Α/Α ΕΤΟΣ Ε Ε ΣΤ ΣΤ
1ος 2007 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
2ος 2008 θέματα λύσεις θέματα  λύσεις
3ος 2009 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
4ος 2010 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
5ος 2011 θέματα  λύσεις θέματα λύσεις
6ος 2012 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
7ος 2013 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
8ος 2014 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
9ος 2015 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
10ος 2016  θέματα λύσεις  θέματα  λύσεις 
11os 2017 θέματα λύσεις θέματα λύσεις
12ος 2018 θέματα λύσεις θέματα λύσεις