Συνέλευση: Δευτέρα 12 Μαρτίου, 6.00 μ.μ. στο σχολείο
Εκλογές: Πέμπτη 15 Μαρτίου, την ώρα επίδοσης της βαθμολογίας.