Σας ενημερώνουμε πως το σχολείο έχει καταγράψει σε μορφή οπτικού δίσκου (DVD) την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου. Όποιος από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των μαθητών επιθυμεί, μπορούμε να του δανείσουμε για να αντιγράψει τα 2 dvd ή,  εφόσον υπάρχει δυσκολία να το αντιγράψει ο ίδιος, να μας προσκομίσει δύο άδεια dvd, ώστε να τα αντιγράψουμε εμείς.

Σας ενημερώνουμε πως η διάθεση των αντιγράφων των εκδηλώσεων γίνεται αποκλειστικά και μόνο στους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών για προσωπική και όχι δημόσια χρήση και υπό την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων, που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα των οπτικών δίσκων.

Το παρόν υλικό σε μορφή οπτικού δίσκου (DVD) αποτελεί ιδιοκτησία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου και προορίζεται αποκλειστικά για το αρχείο του σχολείου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε διαφορετική χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη  άδεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αντιγραφή αυτού αποκλειστικά και μόνο από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των συμμετεχόντων μαθητών για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς τη δυνατότητα της δημόσιας προβολής αυτού και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Για το συγκεκριμένο θέμα επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του σχολείου.