Το σχολείο προτίθεται να συμμετάσχει σε πρωτοβουλία του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για τον εθελοντικό καθαρισμό ακτών. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, τα σχολεία της περιοχής την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011 θα μεταβούν για καθαρισμό σε σημεία της ακτογραμμής από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Κάραβο έως και την Αράλιμο.

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου έχει εξασφαλίσει τη μεταφορά των μαθητών από και προς το χώρο δραστηριότητας με τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας. Ο προγραμματισμένος χρόνος αναχώρησης από το σχολείο είναι 8.30-9.00 και η επιστροφή από 12.00-12.30. Εκ μέρους του Δήμου υπάρχει η δέσμευση για την εξασφάλιση όλων των ενδεικνυόμενων μέσων για την ατομική προστασία των μαθητών (γάντια, μάσκες, σακούλες).

Εφόσον συμφωνείτε να συμμετάσχουν τα παιδιά σας σε αυτή τη δραστηριότητα, παρακαλούμε συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει στην πίσω σελίδα του ενημερωτικού σημειώματος που δόθηκε στους μαθητές. Επισημαίνουμε πως στη δραστηριότητα θα μετάσχουν ορισμένα μόνο τμήματα του σχολείου, κυρίως από τις μεγάλες τάξεις αυτού. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα θα συνοδεύονται από τους  δασκάλους τους, ενώ όσοι δε θα συμμετάσχουν θα παραμείνουν απασχολούμενοι στο χώρο του σχολείου. Μετά την επιστροφή από το χώρο της δραστηριότητας, το πρόγραμμα του σχολείου θα συνεχιστεί κανονικά και οι μαθητές θα σχολάσουν την προγραμματισμένη ώρα.