Από την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου ισχύει το ακόλουθο ωρολόγιο πρόγραμμα κατά τάξεις και τμήματα. Οι τροποποιήσεις του προγράμματος είναι αναγκαστικές και οφείλονται στην αλλαγή της σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. Η οριστική μορφή του προγράμματος με 35 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για κάθε τμήμα θα γίνει όταν το σχολείο στελεχωθεί πλήρως με τις ειδικότητες εκπαιδευτικών που απαιτούνται.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην πλήρη μορφή του και στον ιστοχώρο του σχολείου, στη σελίδα Ωρολόγια Προγράμματα.

Α1: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ      
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες  

 

Α2: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΠΑΓΩΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ      
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες  

 

Β1: ΧΑΤΖΗΑΣΤΕΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ      
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες Την 1η Πέμπτη κάθε μήνα στις 12.35

 

Β2: ΔΗΜΟΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ      
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες Την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα στις 12.35

 

Γ1: ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
         
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες Την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα στις 13.15

 

Γ2: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
         
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες Την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα στις 13.15

 

Δ1: ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ      
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες  

 

Δ2: ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ      
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες Την 1η Πέμπτη κάθε μήνα στις 13.15

 

Ε1: ΚΑΥΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
         
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες  

 

Ε2: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ
         
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες  

 

Ε3: ΛΕΒΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.ΑΓΩΓΗ
         
Συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες Την 1η  Τρίτη κάθε μήνα την 4η ώρα (10.45-11.30)

 

%0

Ετικέτες: , ,

ΣΤ1: ΣΑΤΗΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ιούλιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Αυγ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031