Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μπορεί ακόμα να δεχθεί εγγραφές μαθητών.

Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος είναι από τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος έως τις 4.15 μ.μ. και διαρθρώνεται ως εξής:

Ώρα Διάρκεια Δραστηριότητα
14.00-14.05 5’ Διάλειμμα- αποχώρηση μαθητών υποχρεωτικού προγράμματος
14.05-14.40 35’ Φαγητό- χαλάρωση
14.40-14.50 10’ Διάλειμμα
14.50-15.30 40’ 1η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
15.30-15.40 10’ Διάλειμμα
15.40-16.15 35’ 2η διδακτική ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου Προγράμματος

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, με βάση την υπάρχουσα στελέχωση του σχολείου σε προσωπικό, θα διδάσκονται τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  1. Μελέτη- προετοιμασία των μαθητών
  2. Φυσική Αγωγή 
  3. Μουσική 

Αποχώρηση μαθητών

Η αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνει:

  • Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος στις 16.15
  • Κατά το χρονικό διάστημα 15.30-15.40, εφόσον κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη στο σχολείο.

Όσοι γονείς/ κηδεμόνες επιθυμούν την παρακολούθηση του Ολοήμερου Προγράμματος από τα παιδιά τους,  μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου