Τα ακόλουθα βίντεο με θέμα την αποτροπή της λεκτικής βίας εναντίον των παιδιών στο οικογενειακό τους περιβάλλον είναι δημιούργημα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.