Το ακόλουθο βίντεο είναι μια παραγωγή του Δικτύου για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, με την υποστήριξη του Συνηγόρου του Πολίτη και του Συνηγόρου του Παιδιού.