Η  Στ΄ Τάξη του σχολείου μας, παράλληλα με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Απορριμματο…δράσεις», που πραγματοποιεί τη φετινή χρονιά, συμμετέχει στη διεθνή καμπάνια « LITTER LESS ». Η εκστρατεία “Litter Less”, διοργανώνεται σε περισσότερες από 35 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να τους ενθαρρύνει να κάνουν θετικές επιλογές.  Η εκκίνηση της εκστρατείας έγινε την Τρίτη 4-11-2014.

SAM_1019

 Οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν  παρουσίαση και video με θέμα τα απορρίμματα, βγήκαν στην αυλή και  συνέλλεξαν όσα σκουπίδια υπήρχαν. Στη συνέχεια έπαιξαν το παιχνίδι «Σκουπιδοδιαχείριση». Το παιχνίδι βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν βιωματικά την ανάγκη της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον καθώς και την ανάγκη για ανακύκλωση ως διαδικασία για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η δράση ολοκληρώθηκε με την κατασκευή ενός πανό με το μήνυμα των μαθητών «LITTERLESS-ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: Μειώνω –  Επαναχρησιμοποιώ- Ανακυκλώνω».

SAM_1049