Το ωρολόγιο πρόγραμμα συντάχθηκε και μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ ή στην εικόνα που ακολουθεί.

progammalllagi

Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Τμήματος δεν υπάρχει νεώτερη πληροφόρηση.