Τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:

κ. Βάρσου Φαίδρα, ειδικότητας ΠΕ71 (Ειδικής Αγωγής)

κ. Κατσαρού Παναγιώτα, ειδικότητας ΠΕ 16.01 (Μουσικής)

κ. Λάμπρου Κορνηλία, ειδικότητας  ΠΕ32 (Θεατρικής Αγωγής)

κ. Μπακοπούλου Αθηνά, ειδικότητας ΠΕ08 (Εικαστικών)

Εντός της εβδομάδας οι εκπαιδευτικοί θα ενταχθούν πλήρως στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο θα αλλάξει. Μέχρι τότε ισχύει το πρόγραμμα που έχει δοθεί στους μαθητές.

Για την πλήρη λειτουργία του προγράμματος απαιτείται ακόμα η στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικούς των ακόλουθων ειδικοτήτων: Αγγλικών (για την επέκταση του μαθήματος σε όλες τις τάξεις και στον προβλεπόμενο αριθμό ωρών), Πληροφορικής, Γαλλικών και Γερμανικών. Μέχρι την πλήρη στελέχωση του σχολείου θα ισχύει τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.