Στον ιστοχώρο του σχολείου, στη σελίδα Ωρολόγια Προγράμματα,  έχει αναρτηθεί το προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων.