Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας σας πληροφορούμε πως ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το πρωί της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2013.

Λόγω της μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπηρεσιακής κινητικότητας των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιφέρειάς μας, η οποία επηρεάζει και το σχολείο μας αφού δεν έχει καθοριστεί τόσο ο αριθμός όσο και το ποιοι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν σε αυτό, δεν έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία κατανομής των τάξεων/ τμημάτων. 

Μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει σύντομη ενημέρωση από το διευθυντή του σχολείου προς τους παριστάμενους γονείς των μαθητών. Ιδιαίτερη ενημέρωση θα γίνει στη συνέχεια προς τους γονείς των μαθητών της Α’ τάξης καθώς και αυτών που ήρθαν στο σχολείο μας εκ μετεγγραφής.