Στα πλαίσια των ενεργειών αντιμετώπισης σεισμικού κινδύνου καθώς και του κινδύνου από πυρκαγιά, το σχολείο μας προέβη στην επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τις τελευταίες υποδείξεις του ΟΑΣΠ. Παράλληλα η εκπαίδευση επί των προβλεπόμενων διαδικασιών και η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων μας. Η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού και του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου με τις διαδικασίες και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης εξασφαλίζεται από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και στο σύνολο του σχολείου με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας. .

Η φράση «Σκύβω, καλύπτομαι, κρατιέμαι», που την αποτυπώσαμε στη σχετική αφίσα, ήταν το σύνθημα της τελευταίας μας άσκησης.

Επισημαίνουμε πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κινδύνου απαιτεί και εκ μέρους των γονέων τις ανάλογες ενδεικνυόμενες ενέργειες, οι οποίες έχουν επισημανθεί σε σχετική επιστολή που έχουμε διανείμει.

Πρόσθετο υλικό για την προστασία από το σεισμικό κίνδυνο όπως και από φωτιά μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του ιστολογίου μας, στην καρτέλα «Ασφαλές Σχολείο –> Σχέδιο Αντιμετώπισης Κρίσεων».