Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου επιστρέφουμε στο σχολείο!

Αγαπητοί γονείς

Μετά την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 10969/2021 – ΦΕΚ 648/Β/20-2-2021 επιστρέφουμε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στο νηπιαγωγείο μας με φυσική παρουσία .

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν όλα τα μέτρα του ΕΟΔΔΥ και επιπλέον τα μέτρα που έχουμε λάβει ξεχωριστά για το σχολείο μας.

Με την ευκαιρία αυτή εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

 » Διαβάστε όλο το άρθρο