Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,κηδεμόνες

 Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι  εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο