Επικοινωνία

email σχολείου:  mail@1dim-amynt.flo.sch.gr

Τηλέφωνα:

Γραφείο Διευθυντή: 2386022298

Γραφείο Εκπαιδευτικών: 2386302008