Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες  συνεργασίας που μπορούν να ενημερωθούν οι γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και για να συζητήσουν μαζί μας  ότι τους απασχολεί  για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι οι εξής:Λήψη αρχείου

 

Οι μέρες/ώρες  συνεργασίας που μπορούν να ενημερωθούν οι γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και για να συζητήσουν μαζί μας  ότι τους απασχολεί  για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι οι εξής:Λήψη αρχείου