Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχ. έτος 2022-2023 είναι τα εξής:Λήψη αρχείου

 

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχ. έτος 2020-2021 είναι τα εξής:Λήψη αρχείου

Ο συλλογικός προγραμματισμός για το έτος 2021-2022:Λήψη αρχείου