Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Α. Πρόεδρος: Μυλωνάς Γεώργιος, τηλ. 6973991742
Β. Αντιπρόεδρος: Νασίρ Μαριάννα, τηλ. 6934439306
Γ. Γραμματέας : Κερτσάνη Μαρία, τηλ. 6980392427
Δ. Ταμίας : Παπαβασιλείου Αναστασία, τηλ. 6948269144
Ε. Μέλος: Βογιατζή Μαρία, τηλ. 6937269794

Υποσελίδες