Κανονισμός Λειτουργίας

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας  για το σχολικό έτος  2023-2024 είναι ο εξής:Λήψη αρχείου