Εκπαιδευτικοί 2023-2024

Διευθυντής:  Παρλαπανίδης Κυριάκος

Υποδιευθυντής: Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Α τάξη: Ζαρίδου Ευθαλία

Β τάξη: Κεσίδου Κυριακή

Γ τάξη: Παπά Ανθή

Δ τάξη: Σαπουντζή Ειρήνη

Ε τάξη: Παναγιωτίδου Αναστασία

Στ τάξη: Χριστοδούλου Κωνσταντία

Ολοήμερο: Γεωργιάδου Γιαννούλα,  Λαζανά Σοφία,  Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Τ.Π.Ε. :  Τσακιλή Ευθυμία

Φυσική Αγωγή: Νικηφόρου Βαρβάρα

Αγγλικά: Τιάλιου Αικατερίνη

Γερμανικά: Ρωμανίδης Κωνσταντίνος

Γαλλικά: Σταυρίδου Αρετή

Μουσική: Λιασοπούλου Πανδώρα

Εικαστικά: Μίχτη Ραφαέλα