Ενημέρωση σχετικά με τις εγγραφές στην Α’ τάξη για την σχολική χρονιά 2021 – 2022

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής των παιδιών τους στην Α΄ τάξη για την σχολική χρονιά 2021 – 2022, ότι όλες οι αιτήσεις εγγραφής έγιναν δεκτές και ως εκ τούτου όλα τα παιδιά θα φοιτήσουν στα δύο τμήματα της Α΄ τάξης του σχολείου μας, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά.

Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς επιθυμείτε να φοιτήσουν τα παιδιά σας στο ολοήμερο πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά (2021 – 2022) θα πρέπει να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση/δήλωση εγγραφής. Οι εγγραφές στο ολοήμερο γίνονται χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή δεν απαιτούνται βεβαιώσεις εργασίας ή άλλα έγγραφα.

Όσοι κάνετε αίτηση/δήλωση για το ολοήμερο πρόγραμμα μπορείτε να δηλώσετε και αν επιθυμείτε να φοιτήσει το παιδί σας και στην πρωινή ζώνη (07:15-08:00).

Οι αιτήσεις/δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου (mail@16dim-koryd.att.sch.gr ) μέχρι και την Παρασκευή 23/4/2021.

Εναλλακτικά, αν η ηλεκτρονική αποστολή δεν είναι εφικτή, μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο για την εγγραφή στο ολοήμερο καθημερινά 09:00 -10:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.Λήψη αρχείου

 

Σχετικά με το Voucher 200€ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σχετικά με το Voucher 200€ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που σας ζητηθεί, ο κωδικός του σχολείο μας είναι 9520249. Στο πεδίο που σας ζητά των αριθμό μητρώου μαθητή, αυτόν μπορείτε να τον βρείτε για τους μεγαλύτερους μαθητές, από τους ελέγχους προόδου των μαθητών ή και από τους περσινούς τίτλους φοίτησης (αν τους έχετε). Για τους μαθητές της Α’ και Β’ δημοτικού αλλά και για όσους δεν έχουν βρει από τα παραπάνω έγγραφα τον αριθμό μητρώου, θα παρακαλούσαμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σχολείο αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία των μαθητών για να σας αποσταλεί.

Ο διευθυντής

Βάσιος Παύλος