Σχετικά με το Voucher 200€ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Σχετικά με το Voucher 200€ για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σας ενημερώνουμε πως σε περίπτωση που σας ζητηθεί, ο κωδικός του σχολείο μας είναι 9520249. Στο πεδίο που σας ζητά των αριθμό μητρώου μαθητή, αυτόν μπορείτε να τον βρείτε για τους μεγαλύτερους μαθητές, από τους ελέγχους προόδου των μαθητών ή και από τους περσινούς τίτλους φοίτησης (αν τους έχετε). Για τους μαθητές της Α’ και Β’ δημοτικού αλλά και για όσους δεν έχουν βρει από τα παραπάνω έγγραφα τον αριθμό μητρώου, θα παρακαλούσαμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σχολείο αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία των μαθητών για να σας αποσταλεί.

Ο διευθυντής

Βάσιος Παύλος

Αφήστε μια απάντηση