Εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021 – 2022

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς επιθυμείτε να φοιτήσουν τα παιδιά σας στο ολοήμερο πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά (2021 – 2022) θα πρέπει να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση/δήλωση εγγραφής. Οι εγγραφές στο ολοήμερο γίνονται χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή δεν απαιτούνται βεβαιώσεις εργασίας ή άλλα έγγραφα.

Όσοι κάνετε αίτηση/δήλωση για το ολοήμερο πρόγραμμα μπορείτε να δηλώσετε και αν επιθυμείτε να φοιτήσει το παιδί σας και στην πρωινή ζώνη (07:15-08:00).

Οι αιτήσεις/δηλώσεις θα πρέπει να επιστραφούν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου (mail@16dim-koryd.att.sch.gr ) μέχρι και την Παρασκευή 23/4/2021.

Εναλλακτικά, αν η ηλεκτρονική αποστολή δεν είναι εφικτή, μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο για την εγγραφή στο ολοήμερο καθημερινά 09:00 -10:00 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.Λήψη αρχείου

 

Αφήστε μια απάντηση