Εκδηλώσεις για την 48η επέτειο του Πολυτεχνείου

Σας ενημερώνουμε πως με την Φ1/141444/Δ2/4-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα γίνουν την Τετάρτη 17/11/2021 μόνο με την παρουσία μαθητών, μέσα στις τάξεις, από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος.

Η προσέλευση των μαθητών θα γίνει κανονικά, όπως κάθε πρωί, από τις εισόδους επί της Πλατείας Ελευθερίας και της Αγ. Γεωργίου από τις 8:20 μέχρι 8:30, ενώ η αποχώρηση θα γίνει στις 9:30 για όλες τις τάξεις (από την έξοδο επί της οδού Αγ. Γεωργίου για τις τάξεις Α’ και Β’ και από την έξοδο επί της Πλατείας Ελευθερίας για τις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’).  Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη παραλαβή των μαθητών την προκαθορισμένη ώρα από τις εξόδους του σχολείου ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο την ημέρα αυτή δεν θα λειτουργήσουν.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων