Τεχνικές οι οποίες βοηθούν τους μαθητές στις εργασίες τους με Η/ΥΛήψη αρχείου

Για την εκπαιδευτική πλατφόρμα η-Τ@ξη (eClass)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

            Γνωρίζουμε ότι η διαδικτυακή διδασκαλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διδασκαλία μέσα στη σχολική αίθουσα, όπου η φυσική παρουσία δασκάλου και μαθητών επιτρέπει την άμεση επαφή και την αλληλεπίδραση. Καταφεύγουμε, ωστόσο, αναγκαστικά στα ψηφιακά μαθήματα κάτω από τις σημερινές έκτακτες συνθήκες που απαγορεύουν την εγγύτητα. Πιστεύουμε ότι τα ψηφιακά μαθήματα, παρότι δεν είναι δυνατόν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη, αποτελούν ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, για να κρατήσουμε σε εγρήγορση τους μαθητές, να τους προσφέρουμε ερεθίσματα για σκέψη και προβληματισμό, να τους προτρέψουμε σε δημιουργικούς δρόμους και να τους φέρουμε σε επαφή, έστω κι από απόσταση, με δασκάλους και συμμαθητές.

            Ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει δημιουργήσει μάθημα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα η-Τ@ξη (eClass), θα αναρτά σε τακτά χρονικά διαστήματα υλικό προς χρήση των εγγεγραμμένων μαθητών. Στο υλικό αυτό θα βρείτε δραστηριότητες επανάληψης και εμπέδωσης της ύλης που ήδη έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα που τα σχολεία έκλεισαν. Για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό δημιουργικά στο σπίτι με τα παιδιά θα σας δίνονται πάντα οι σχετικές οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς.

            Τέλος είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψιν σας πως για σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται και μηνύματα που στέλνονται μέσα από την πλατφόρμα της η-Τ@ξης, ο μαθητής λαμβάνει ειδοποίηση στο προσωπικό του email στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Γι’ αυτό το λόγο, καλό θα ήταν να ελέγχετε τους λογαριασμούς email στο ΠΣΔ σε τακτική βάση από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://webmail.sch.gr/express/

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Συμβουλευτική & υποστήριξη από το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά

Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά, εν μέσω κρίσης για τη Δημόσια Υγεία, σας ενημερώνει ότι τις εργάσιμες ημέρες, σε καθημερινή βάση, υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία Επιστημονικού Προσωπικού που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, από τις 9:00 έως τις 15:00 στην τηλεφωνική γραμμή 210 4111114 παρέχει την αποκλειστική, αλλά και ταυτόχρονα άμεση και αποτελεσματική τηλεφωνική εξυπηρέτηση για θέματα συμβουλευτικής & υποστήριξης, και γενικότερα διαχειρίζεται τα αιτήματα των πολιτών που απευθύνονται στην υπηρεσία μας, ώστε να θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις οδηγίες του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα,, υπάρχει συνεχής εποπτεία και υποστήριξη των Ψυχολόγων που υπηρετούν σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής ευθύνης μας για την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και είμαστε διαθέσιμοι για κάθε συνεργασία με τους Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ, για το συντονισμό του έργου των ΕΔΕΑΥ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προαναφερόμενες αρχές δεοντολογίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός, η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. 

Επιπροσθέτως, στην ιστοσελίδα του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά υπάρχουν Προτάσεις Δημιουργικής Απασχόλησης & Διαχείρισης του Ελεύθερου Χρόνου των μαθητών, ευρείας θεματολογίας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των ηλικιακών ομάδων, από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο. 

Μέσω των Προτάσεων, που, ενίοτε, έχουν διαδραστικό χαρακτήρα, υπάρχει άμεση ανατροφοδότηση, ασφαλής πληροφόρηση, καλλιεργούνται δεξιότητες, ενισχύονται αξίες, εμπλουτίζονται οι γενικές γνώσεις των μαθητών και υποστηρίζεται η αρμονική ενδοοικογενειακή επικοινωνία / συνύπαρξη μέσω των κοινών δράσεων και των δραστηριοτήτων ή/και μέσω της συμμετοχικής παρατήρησης. 

Οι Προτάσεις μας καλύπτουν και ανάγκες μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και μπορείτε να τις βρείτε πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

2ο ΚΕΣΥ Πειραιά