Εισαγωγή μαθητών/τριων σε Πρότυπα, Πειραματικά, Εκκλησιαστικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια 2024-2025

Αξιότιμοι γονείς/κηδεμόνες σας ενημερώνουμε σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριων σε Πρότυπα, Πειραματικά, Εκκλησιαστικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια 2024-2025: