Θεατρική Αγωγή

Θεατρική Αγωγή
Γενικά
Στην παρούσα σελίδα θα παρουσιάζονται θέματα και δράσεις που σχετίζονται με το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής.
eTwinning – “The green beauty”
Οι παρουσιάσεις που ακολουθούν στα αγγλικά εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning που υλοποιήθηκε στο 16ο Δ.Σ. Κορυδαλλού από τους μαθητές του Δ1 τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Στο πρόγραμμα που έχει τον τίτλο “The green beauty” συμμετείχαν σχολεία από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Τουρκία και τη Ρουμανία.

Οι δράσεις που ακολουθούν έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος της θεατρικής αγωγής.

1. Nature and theatre. The green beauty.Λήψη αρχείου

 

2. Nature and theatre. The green beauty.Λήψη αρχείου