Όμιλος «Αλγοριθμικής Σκέψης και Προγραμματισμού»

STEM Robotics all

Το σχολείο μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ξεκίνησε η λειτουργία του Ομίλου «Αλγοριθμικής Σκέψης και Προγραμματισμού».

Σκοπός του Ομίλου «Αλγοριθμικής Σκέψης και Προγραμματισμού» είναι η περαιτέρω καλλιέργεια της Πληροφορικής παιδείας των μαθητών/τριών, με την εμβάθυνση σε επιμέρους θεματικά πεδία του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την επέκτασή τους στα πεδία της Ρομποτικής και του ‘Physical Computing’ μέσω διεπιστημονικής (Science, Technology, Engineering & Mathematics/STEM) προσέγγισης.

Λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του Πρωινού Προγράμματος. Τα μαθήματα και οι εργασίες του Ομίλου θα διεξάγονται στην αίθουσα Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν και κατά το Πρωινό Πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου μας.

Έργα μαθητών/τριών

Ποικίλα πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τα παιδιά μας να προγραμματίζουν και να πειραματίζονται με διαφορετικά εκπαιδευτικά robots.

…και η πάλη των robots.

 

Arduino και Leds…κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας φωτορυθμικά Leds.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε ένα μικρό βίντεο με κατασκευές των παιδιών μας…δίνοντας ρυθμό στα leds μέσω προγράμματος σε Arduino (περιβάλλον mblock) και προσομοίωσης κυκλώματος σε Tinkercad.

 

Arduino με Leds και Φωτοαντίσταση …κατασκευάζοντας φωτάκι νυκτός.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε ενδεικτικές κατασκευές των παιδιών μας προγραμματίζοντας το Arduino (περιβάλλον mblock) ώστε να ανάβει το LED όταν υπάρχει σκοτάδι (μέσω του φωτοαντιστάτη) και προσομοίωσης του κυκλώματος σε Tinkercad.

 

Arduino με Leds και Αισθητήρα Υπερήχων …»βλέποντας» την απόσταση.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε ενδεικτικές κατασκευές των παιδιών μας προγραμματίζοντας το Arduino (περιβάλλον mblock) ώστε να ανάβει το LED όταν πλησιάζουμε σε κάποιο αντικείμενο (μέσω του αισθητήρα υπερήχων).

 

Arduino και έλεγχος των κινητήρων

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε ενδεικτικές κατασκευές των παιδιών μας, προγραμματίζοντας το Arduino ώστε να ελέγχουν τους κινητήρες.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Δεκέμβριος 2021

Από τον Ήρωνα…στο Arduino … …κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ένα ρομπότ…

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε και να μεταφορτώσετε αρχείο, με οδηγίες κατασκευής ενός χαμηλού κόστους ρομπότ καθώς και ιδέες για σχετική διδακτική παρέμβαση, με ενότητες τις:

  • Φάση 1: Σχεδιασμός του Heron Arduino
  • Φάση 2: Υλικά Κατασκευής (εκτίμηση κόστους) του Heron Arduino
  • Φάση 3: Κατασκευή του Ήρωνα (Heron) με Arduino
  • Φάση 4: Σενάριο Προγραμματισμού του Ρομπότ για δημιουργία απλών γεωμετρικών σχημάτων
  • Παράρτημα: Λίγα λόγια για το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού
  • Φύλλα εργασίας με γεωμετρικά σχήματαΛήψη αρχείου

 

Ερωτηματολόγιο προς μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο αποτέλεσε ένα από τα εργαλεία αξιολόγησης για τη λειτουργία παρουσιάζονται παρακάτωκατά το σχ. Έτος 2021-22, τόσο από τους/τις μαθητές/τριες όσο και από τους γονείς/κηδεμόνες τους.
Οι απαντήσεις συμβάλλουν να αναστοχαστούμε καλύτερα για τους στόχους από τη συμμετοχή των παιδιών στη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς και τις προτιμήσεις όσον αφορά στον τρόπο που αυτή διεξάγεται.
Η συμμετοχή στην παρούσα έρευνα αξιολόγησης είναι ανώνυμη και τα δεδομένα, συλλέγονται, αξιοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της Δράσης. Οι απαντήσεις παραμένουν ανώνυμες και εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της μελέτης αποτίμησης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε/μεταφορτώσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Η έκθεση των αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί μετά το πέρας της Δράσης.Λήψη αρχείου

Έκθεση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από το Ερωτηματολόγιο προς μαθητές/τριες και γονείς/κηδεμόνες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιμέρους στόχοι για το τρέχον σχολικό έτος (2021-2022) επιτεύχθηκαν πλήρως, όπως:

  • η ίδρυση και ομαλή λειτουργία του Ομίλου,
  • η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών,
  • η εξοικονόμηση κατάλληλων πόρων και για την έναρξη της δράσης (για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού),  παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσματα με μορφή έκθεσης .Λήψη αρχείου