spetsiotou blog Δάσκαλε … τον ήρωά μου!

Υπολογιστής και … παρενέργειες

17 Ιουλίου 2009 από spetsiotou
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Γενικά, ιστορία της εκπαίδευσης

ktiriohome1.jpg Το αντικείμενο εργασιών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελληνικής Βουλής είναι «η παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία και η αξιολόγησή τους και η μελέτη και η παρακολούθηση ζητημάτων βιοηθικής. Η επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών τόσο για την έρευνα όσο και την τεχνολογία σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή μπορεί να συνδέεται, επί θεματικής βάσης, με ανάλογες δραστηριότητες των κοινοβουλίων άλλων χωρών, διεθνών οργανισμών, κρατικών ή μη οργανώσεων, ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων κ.ά., επίσης να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της τεχνολογικής αποτίμησης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών σωμάτων
«. Η Επιτροπή από τον Οκτώβριο του 2007 πραγματοποίησε 16 συνεδριάσεις, καλώντας σε ακρόαση ειδικούς επί θεμάτων όπως: η αποτίμηση της Τεχνολογίας σε κοινωνικά ζητήματα, η νοσηλεία νέων με εξάρτηση από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το ζήτημα της ασφαλούς πλοήγησης των νέων στο Διαδίκτυο, οι κίνδυνοι από τον εθισμό στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου, καθώς και τα μέτρα προστασίας, τα Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εθισμού και των παρανόμων δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο, τα εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο κ. ά. Μερικές από τις διαπιστώσεις της Επιτροπής είναι αυτές που ακολουθούν και νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον για τον «παιδαγωγικό» τρόπο που σκέπτονται τα μέλη της Επιτροπής, οι 25 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου: […] 1. Θεωρούμε βασική προϋπόθεση οποιωνδήποτε νομοθετικών μέτρων τον σεβασμό της ελευθερίας της πολιτικής δράσης, της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Εκτιμούμε ότι το θέμα της αντιμετώπισης εγκλημάτων, μέσω διαδικτύου, θα αξιοποιηθεί για την παραπέρα ανάπτυξη κατασταλτικών μηχανισμών πάσης φύσεως, όπως προβλέπεται, π.χ., στην Οδηγία 2006/24/ΕΚ (Οδηγία κατακράτησης δεδομένων) και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 22/11/2001, για τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο.
2. Η ευθύνη της ενημέρωσης για τους κινδύνους του διαδικτύου ανήκει στο κράτος και δεν μπορεί να εκχωρείται σε μη κρατικούς φορείς.
3. […]
4. Δεν συμφωνούμε με την άρση του απορρήτου για θέματα «πνευματικής ιδιοκτησίας», με την έννοια, που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στον όρο αυτό.
5. Δεν συμφωνούμε με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική. Βεβαίως, δεν διαφωνούμε η ελληνική νομοθεσία να παίρνει υπ’ όψη τη διεθνή εμπειρία.
6. Η ψυχοπαθολογική διάσταση και αντιμετώπιση του εθισμού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποκρύπτει ή να υποβαθμίζει τα κοινωνικά αίτια του φαινομένου. Επισημαίνουμε ότι ο χαρακτηρισμός του εθισμού ως «ψυχικής ασθένειας» μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες στη δικαιοπρακτική ικανότητα του χαρακτηρισμένου ως «ψυχικά ασθενούς».
7. Εκφράζουμε επιφυλάξεις για το κατά πόσον ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. είναι ο κατάλληλος Οργανισμός για την αντιμετώπιση της ψυχικής εξάρτησης.
8. Να καταπολεμηθεί η αντίληψη ότι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι παιχνιδομηχανή.
9. Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πρέπει να τελούν υπό την ευθύνη του Κράτους. […]
Το πλήρες κείμενο διαβάστε εδώ ή εδώ: epitroph-e-t.pdf

Ετικέτες: ·········

Δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι τώρα ↓

Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.

Αφήστε μια απάντηση