Το ιστολόγιο αυτό …

Περιλαμβάνει κείμενα για την διδασκαλία του Λόγου από εφημερίδες και άλλα έντυπα, αποσπάσματα από νεοελληνικές εκδόσεις, θέματα εκθέσεων, ασκήσεις για την αρχαία ελληνική, αλλά και νέα ελληνική γλωσσική διδασκαλία.

Περιλαμβάνει επίσης θεματικά παραθέματα για την Ιστορία Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου και υλικό από τα βιβλία οδηγιών για τον εκπαιδευτικό, αλλά και ερωτήσεις για τους μαθητές.