Αρχική » 2018

Αρχείο έτους 2018

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν μελλοντικά γεγονότα για αυτή την ομάδα.

Σύνδεση με τα στοιχεία που διαθέτετε στο ΠΣΔ


Log in 

RSS Τελευταία μηνύματα στο Στέκι

ΣΕΠΕΗΥ με Ubuntu 18.04/LTSP/sch-scripts/Επόπτη

Καλή σχολική χρονιά σε όλους,

οι νέες εκδόσεις των λογισμικών Ubuntu 18.04/LTSP/sch-scripts/Επόπτη είναι έτοιμες για τα ΣΕΠΕΗΥ που τα χρησιμοποιούν είτε σαν κύρια είτε σαν δευτερεύουσα λύση. Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ προτείνει να γίνουν καθαρές εγκαταστάσεις (και όχι αναβαθμίσεις) πριν την έναρξη των σχολικών μαθημάτων. Συνδεθείτε στο helpdesk.sch.gr με το λογαριασμό της μονάδας και κάντε καταγραφή αιτήματος, αντιγράφοντας και προσαρμόζοντας όπου χρειάζεται το παρακάτω υπόδειγμα:

Παρακαλείται το ΚΕΠΛΗΝΕΤ να εγκαταστήσει τα λογισμικά Ubuntu 18.04/LTSP/sch-scripts/Επόπτη στον σχολικό server.
Έκδοση: 64bit
Να διατηρηθούν:
* Τα δεδομένα του administrator
* Οι λογαριασμοί των μαθητών
* Τα δεδομένα των μαθητών
[ή/και] Να δημιουργηθούν 15 λογαριασμοί για τα ακόλουθα τμήματα: a1a a1b b1a b1b c1a c1b
Ο server θα προσκομιστεί στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ.
[ή] Εφόσον είναι δυνατόν, να προγραμματιστεί επιτόπια εγκατάσταση. Ο Πληροφορικός βρίσκεται στο σχολείο τις ακόλουθες ημέρες: …

  • Στην “Έκδοση”, αφήστε 64bit αν όλοι οι σταθμοί εργασίας είναι 64bit, ή αλλάξτε σε 32bit αν έχετε έστω και έναν Pentium 3 ή Pentium 4.
  • Στο “Να διατηρηθούν”, διαγράψτε τις γραμμές που δεν χρειάζεστε, ώστε να είναι πιο καθαρή και εύκολη η εγκατάσταση.
  • Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας το Σεπτέμβριο, θα έχουν προτεραιότητα οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν στο ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Αν προτιμάτε μπορείτε να προσκομίσετε μόνο το σκληρό δίσκο του server αντί για ολόκληρη την κεντρική μονάδα.
  • Οι εγκαταστάσεις συνήθως θα γίνονται σε μία ημέρα, και θα αποστέλλεται σχετικό email ειδοποίησης μέσω του helpdesk.
  • Θα βρείτε τους κωδικούς πρόσβασης κλπ σε ένα αρχείο “Σημειώσεις” στην επιφάνεια εργασίας του administrator, ενώ θα χρειαστεί να κάνετε και τη Ρύθμιση σύνδεσης δικτύου.

Ιστοσελίδες σχολείων στο blogs.sch.gr

Κάποια σχολεία ζητάνε βοήθεια για τη συντήρηση των ιστοσελίδων τους, οι οποίες έγιναν στο παρελθόν από συναδέλφους οι οποίοι στη συνέχεια άλλαξαν σχολείο.

Επειδή δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε όλα τα σχετικά CMS (Joomla κλπ) που χρησιμοποιούνται, τα plugins, τις custom ρυθμίσεις, τις διαδικασίες ενημέρωσης σε νέα έκδοση κ.α., προτείνουμε στα σχολεία να χρησιμοποιούν το https://blogs.sch.gr, το οποίο συντηρείται κεντρικά από το ΠΣΔ, εκτός φυσικά κι αν υπάρχει συνάδελφος που έχει αναλάβει και γνωρίζει να συντηρεί την ιστοσελίδα του σχολείου με όποιο εργαλείο θέλει αυτός.

Για να ξεκινήσετε, αρκεί να συνδεθείτε στο https://blogs.sch.gr με το username/password της σχολικής μονάδας. Όταν στη συνέχεια γράψετε τα σχετικά άρθρα και τις σελίδες σας, και θέλετε να μεταφέρετε τους επισκέπτες από την παλιά σελίδα π.χ. http://12lyk-ioann.ioa.sch.gr στη νέα σελίδα π.χ. https://blogs.sch.gr/12lykioan, τότε θα πρέπει να συνδεθείτε μέσω FTP στο users.ioa.sch.gr, και να ανεβάσετε ένα αρχείο με όνομα index.php και περιεχόμενα τα παρακάτω:

<?php
  header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently");
  header("Location: https://blogs.sch.gr/12lykioan");
  exit();
?>

Εάν τυχόν έχετε και αρχείο index.html, θα πρέπει να το σβήσετε ώστε να χρησιμοποιηθεί το index.php.

Προβλήματα εκκίνησης λόγω νέου πυρήνα

Όσα σχολεία έχουν Ubuntu 16.04, πιθανώς να παρουσιάσουν πρόβλημα εκκίνησης το οποίο επιλύεται προσωρινά εκκινώντας με παλιότερο πυρήνα:

  • Στο μενού εκκίνησης του grub, επιλέξτε: Advanced options for Ubuntu
  • Και στη συνέχεια, την (μάλλον) 3η γραμμή: Ubuntu, με Linux 4.10.0-42-generic

Στη συνέχεια είτε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ΚΕΠΛΗΝΕΤ, είτε εκτελέστε μόνοι σας τις παρακάτω ενέργειες:

Διαδικασία εγκατάστασης 4.4 kernel στο Ubuntu 16.04

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση