«2018: Έτος Μαθηματικών»

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 6338/Δ2/16-01-2018 (ΑΔΑ: 6Τ8Ξ4653ΠΣ-ΜΙ3) Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακηρύχτηκε το έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματικών».
Σκοπός της ανακήρυξης είναι αφενός να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των Μαθηματικών
και ο ρόλος τους στη δημιουργία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού και αφετέρου να
ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. Στόχος είναι η
ανάδειξη της χρησιμότητας των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή όσο και η σχέση τους με τις άλλες
επιστήμες και τις τέχνες μέσα από διεπιστημονικές – διαθεματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» προτείνεται να πραγματοποιηθούν στις σχολικές μονάδες
(Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) εκδηλώσεις και δραστηριότητες και καθιερώνεται «Ημέρα
Μαθηματικών».
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίασή τους προγραμματίζουν τις εκδηλώσεις και τις
δραστηριότητες των Σχολικών Μονάδων για το «Έτος Μαθηματικών», ορίζουν την «Ημέρα των
Μαθηματικών» κατά την οποία δύνανται να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με
θέμα τα μαθηματικά καθώς και τις διδακτικές ώρες που θα διατεθούν για την υλοποίησή τους τη μέρα
αυτή.
Οι δράσεις, τα προγράμματα, οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις, δεν περιορίζονται στην «Ημέρα
των Μαθηματικών», αλλά δύνανται να υλοποιούνται καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού
έτους. Με απόφασή του, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2018, ο Σύλλογος Διδασκόντων,
δύναται να προγραμματίσει τη συνέχεια των εκδηλώσεων έως το τέλος του 2018.

Οι δραστηριότητες-εκδηλώσεις του «Έτους Μαθηματικών» μπορούν να εντάσσονται και να
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων και σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να είναι
ευχάριστες και να προκαλούν το ουσιαστικό ενδιαφέρον των μαθητών.
Ενδεικτικά θέματα δραστηριοτήτων μπορεί να είναι:
Μαθηματικά παιχνίδια, κατασκευές, εκθέσεις, παιχνίδια με γραμμές, σχήματα, αριθμούς,
αντιστοιχίσεις, συγκρίσεις μεγεθών κ.ά.
Δραστηριότητες προσανατολισμού, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, μπρος-πίσω, κλπ
Τραγούδια με αριθμούς, σειρές, επαναλήψεις, παραμύθια με αριθμούς, μαθηματικές
ιστορίες κλπ.
Κείμενα και ιστορίες με θέμα τα μαθηματικά, βιογραφίες διάσημων μαθηματικών
Παρουσίαση ξενόγλωσσων βιβλίων μαθηματικών, ομοιότητες-διαφορές με τα αντίστοιχα
ελληνικά, σύνταξη πίνακα μαθηματικών όρων στα ελληνικά και στα αγγλικά ή στα
γερμανικά ή στα γαλλικά, η διδασκαλία μαθηματικού κειμένου από αντίστοιχο ξενόγλωσσο
σχολικό βιβλίο μαθηματικών κλπ.
Ζωγραφική με μοτίβα, γεωμετρικά σχήματα, δραματοποίηση μαθηματικών προβλημάτων,
δημιουργία θεατρικών κειμένων με ήρωες αριθμούς, μαθηματικές έννοιες, πράξεις κλπ.
Αναφορά και παρουσίαση τεχνικών επιτευγμάτων με τη βοήθεια των Μαθηματικών
(Πυραμίδες, Παρθενώνας, Ευπαλίνειο όρυγμα, Μηχανισμός Αντικυθήρων, σύγχρονες
γέφυρες, κατασκευή και λειτουργία υπολογιστών, εκτόξευση και κίνηση δορυφόρων,
ταξίδια στο διάστημα, κ.ά.)
Δημιουργία εφημερίδας των μαθηματικών, συζητήσεις για τα μαθηματικά και τη
διδασκαλία τους, διενέργεια έρευνας στο σχολείο από μαθητές για τα μαθηματικά,
στατιστικοί πίνακες, γραφήματα από τις Κοινωνικές Επιστήμες, κ.ά.
Κατά την επιλογή των θεμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και η τάξη φοίτησης των
μαθητών, η γνωστική τους ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και οι προτάσεις τους, με
απώτερο στόχο και επιδίωξη την ανάπτυξη σε όλους τους μαθητές θετικών στάσεων και αντιλήψεων
για τα μαθηματικά.

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών/τριών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

 

Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, από 5 Μαρτίου έως 9 Μαρτίου 2018, (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων) σε δράσεις-συζητήσεις-εκδηλώσεις (π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, βιωματικά σεμινάρια κ.α.) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.

 

Επισυνάπτεται το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ