Συμμετοχή σχολείων στο πρόγραμμα Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Ο Κόσμος της Μουσικής, Γνωρίζω-Εκφράζομαι-Δημιουργώ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διευκρίνιση για Πρόγραμμα Μουσικών Διδακτικών επισκέψεων και Επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΕ ΚΑΙ ΜΜΘ

Ενημέρωση σχολείων όλης της χώρας για τη μουσειοσκευή «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ

Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα»

ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΣΕΟ Προς Φορείς Αβαθμιας κ Ββαθμιας Εκπαιδευσης