4η  Θεματική ενότητα: 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων

 4η Θεματική ενότητα :Φροντίζω το περιβάλλον
  Οικολογία -Παγκόσμια και Τοπική Φυσική κληρονομιά
 Υποενότητα: «Οικολογική Συνείδηση»
 Τίτλος : «Θάλα– SOS -α χωρίς πλαστικό » 
1652938326370
Γνωριμία με τους γιατρούς της θάλασσας…
Τον Πητ...1652437550063λλ  Την Πατ….jpg 
Βοηθούν τη θάλασσα που εκπέμπει SOS…
1652438318749 1
                                       SOS  με μπατονέτες
Από ποιούς όμως κινδυνεύει η θάλασσα;  
Μέσα από  καταιγισμό ιδεών τα παιδιά αναφέρουν τους λόγους που τους θεωρούν υπεύθυνους  για την κατάσταση αυτή.
InkedInked280122361 1599716460398919 2618295663036309546 n LI
Εστιάζουμε στα σκουπίδια που καταλήγουν στη θάλασσα.
Τι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε;  
                                           ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΣ (χαρτί,γυαλί,πλαστικό,αλουμίνιο)
vv oo sss uuuu
1652698516895 1652698516864 1652698516873 1652698516885
ΠΡΑΣΙΝΟΣ  ΚΑΔΟΣ  (σκουπίδια)