Επικοινωνία

 

 

Ελαιώνας -Νομός Αχαϊας ( Το Νηπιαγωγείο Διακοπτού  από το Σεπτέμβριο του  2020 έχει μεταστεγαστεί και λειτουργεί στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ελαιώνα)

email:mail@nip-diakopt.ach.sch.gr
τηλ: 2691041606