Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο διαθέτει ράμπα στην κεντρική είσοδο για να εξυπηρετηθούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία.