Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 2023-2024

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης “Διδάσκω αεί διδασκόμενος “ οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Διακοπτού παρακολούθησαν τις παρακάτω επιμορφώσεις.

Οκτώβριος 2023
1.eTwinning MOOC 2023: “Εισαγωγή στο eTwinning, την ευρωπαϊκή δράση για την εκπαίδευση” από
τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning μέσω της πλατφόρμας mooc.etwinning.gr του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».
2.webinar επιμόρφωσης «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρώιμη παρέμβαση της κακομεταχείρισης του παιδιού»
 Φορέας Ελίζα
3. Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο “Code Week 2023 και δραστηριότητες προγραμματισμού”.
Φορέας Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων
4. Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο ” Αειφόρο σχολείο- Προυποθέσεις επιτυχούς πιστοποίησης.
Φορέας Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων.

Νοέμβριος 2023
1. Διαδικυακό σεμινάριο του προγράμματος “Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου” (για μικρά παιδιά) .Φορέας το Ινστιτούτο Πληροφορικής.

2. Διαδικτυακή ημερίδα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ»που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. Επιμορφωτική διαδικτυακή ημερίδα
«Η προσέγγιση των πολυγραμματισμών στο νηπιαγωγείο» που διοργανώθηκε από τη Σύμβουλο Εκπ/σης 1ης Θέσης Νηπιαγωγών Αχαΐας.

4.Επιμορφωτική Εισήγηση ” Υποστηρίζοντας τη Διερευνητική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή στο Νηπιαγωγείο –  σχεδιασμός με βάση το νέο ΠΣ. Με εισηγήτρια την Ευθυμία Πεντέρη. 

Δεκέμβριος 2023
1.Επιμορφωτική ημερίδα, με θέμα:
«Κατανόηση του Αυτισμού και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις» που διοργανώθηκε από τη Σύμβουλο Εκπ/σης 1ης Θέσης Νηπιαγωγών Αχαΐας.

2.Διαδυκτιακή επιμόρφωση “Πρακτικές αξιοποίησης αφηγηματικών εργαλείων σε Νηπιαγωγείο και
Δημοτικό” Φορέας επιμόρφωσης Πολιτιστικά θέματα της ΔΠΕ Αχαίας.

Ιανουάριος 2024
1.Επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα:
‘‘Ψηφιακές Εφαρμογές Μικτής Πραγματικότητας (Taleblazer) στα Περιβαλλοντικά Προγράμματα’’
Φορέας Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων ΠΕ & ΔΕ Αχαΐας σε συνεργασία με το Κέντρο
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Καστοριάς.
2.Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο “Εργαλεία για ψηφιοποίηση των σκίτσων-κόμικ και η
δημιουργία ψηφιακών βιβλίων”. Φορέας Πολιτιστικά θέματα της ΔΠΕ Αχαίας και το Μουσείο Επιστημών
και Τεχνολογία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Φεβρουάριος 2024
1.Διαδικτυακό σεμινάριο «Σχολικός Εκφοβισμός – Ενδοσχολική Βία», διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, που
διοργάνωσε η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού.
2. Διαδικτυακό σεμινάριο «Διαδίκτυο & Ασφάλεια», διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, που διοργάνωσε η
Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας – Σχολικών Δραστηριοτήτων & το Κέντρο Πρόληψης Αχαΐας.
3. Εξαποστάσεως επιμορφωτικό πολιτιστικό σεμινάριο «1821, η γιορτή” για το ζωγραφικό έργο του Χρήστου
Μποκόρου από το Ίδρυμα Λαμπράκη με την υποστήριξη της Εταιρείας Ȁοινωνικού Έργου και Πολιτισμού (Ε.Ȁ.Ε)

Απρίλιος 2024
1.Διαδικτυακή Επιμορφωτική εισήγηση ” Το παιχνίδι και η φαντασία ως μέσα μάθησης και διδασκαλίας
των φυσικών επιστημώνστην προσχολοκή εκπαίδευση ” με εισηγήτρια τη Γλυκερία Φραγκιαδάκη. Φορέας
το Περ/κό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας και Πελοπονήσου.
2. Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Φιλοσοφία με/για Παιδιά», με εισηγήτρια την Ρένια Γασπαράτου.
Φορέας Πολιτιστικά θέματα ΔΠΕ Αχαίας.

Από τον Οκτώβριο του 2023 ως τον Μάϊο του 2024 παρακολουθήσαμε “Εκπαιδευτική Ρομποτική στο
Νηπιαγωγείο- beebot 2023-2024″ από τα seminars etwinning.
Όλες οι βεβαιώσεις βρίσκονται στο ατομικό φάκελο των εκπαιδευτικών (portfolio) καθώς και στην
ιστοσελίδα μας με την κατηγορία  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

https://blogs.sch.gr/nipdiak/archives/category/epimorfosi-ekpaideytikon