Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας:

Βασιλάγκου Αγγελική   ΠΕ 60 Νηπιαγωγός

Μπόκολα Αλεξία            ΠΕ 60 Νηπιαγωγός

Μανίκα  Ζωή                   ΠΕ 60 Νηπιαγωγός