Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2023-2024:

Βασιλάγκου Αγγελική   ΠΕ 60 Νηπιαγωγός ( Προϊσταμένη του Ν/Γ)

Μπόκολα Αλεξία           ΠΕ 60 Νηπιαγωγός

Μανίκα  Ζωή                 ΠΕ 60 Νηπιαγωγός

 

                                      ΠΕ 06 Αγγλικών