Άρθρα με καρτέλα "Φύλλα ασκήσεων"

ΤΠΕ στο Δημοτικό: Ένα Σχέδιο Μαθήματος & Φύλλα Ασκήσεων για τα Αποθηκευτικά Μέσα

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος και δυο φύλλα ασκήσεων για τη διδασκαλία της ενότητας Αποθηκευτικά Μέσα.

Θεματικός Άξονας: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Τάξεις: Γ΄ – ΣΤ΄

Χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45΄)

Σχέδιο Μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη διδασκαλία για τα αποθηκευτικά μέσα (storage media) του υπολογιστή και υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο ή στην αίθουσα, φυσικά με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα. Απευθύνεται κυρίως στις τάξεις Γ΄και Δ΄ αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στην Ε΄ και ΣΤ΄ ως επανάληψη και ανακεφαλαίωση γνώσεων.

Ξεκινάμε με την προβολή της παρακάτω παρουσίασης, η οποία δείχνει τα κυριότερα αποθηκευτικά μέσα και τις βασικές τους κατηγορίες. Γίνεται αναφορά σε βασικές χωρητικότητες, ενώ κάθε διαφάνεια ακολουθεί συζήτηση με τα παιδιά.

Η παρουσίαση αποτελεί μια τροποποιημένη έκδοση για τις μεθόδους αποθήκευσης πληροφορίας, από το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου (δείτε την εδώ).

Δείτε το στο slideshare.net

Στη συνέχεια, θα γίνει προβολή των παρακάτω βίντεο, σχετικά μικρής διάρκειας, τα οποία έχουν ως στόχο να επεξηγήσουν και να εμπλουτίσουν περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο.

Πρώτα θα προβληθεί ένα βίντεο για την ιστορική εξέλιξη των αποθηκευτικών μέσων. Έτσι τα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να δουν πως τα μέσα και οι δυνατότητες αποθήκευσης εξελίχθηκαν μέσα στην πάροδο του χρόνου.

Έπειτα θα προβληθούν 3 βίντεο μικρής διάρκειας σχετικά με το κυριότερο μέσο αποθήκευσης, το σκληρό δίσκο.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός τυπικού σκληρού δίσκου. Φαίνεται το εσωτερικό και όλα τα μηχανικά μέρη ενός σκληρού δίσκου.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας ενός σκληρού δίσκου και της μεταφοράς των δεδομένων του προς τον επεξεργαστή και την κύρια μνήμη.


Τέλος, ένα σύντομο βίντεο, ενός πραγματικού σκληρού δίσκου σε λειτουργία. Διακρίνονται οι κινήσεις της κεφαλής σε βασικές ενέργειες, όπως διαγραφή, αντιγραφή κτλ.


Στη συνέχεια θα προβληθούν 3 βίντεο για τον τρόπο λειτουργίας των οπτικών μέσων αποθήκευσης.

Τρισδιάστατη αναπαράσταση του τρόπου ανάγνωσης και μεταφοράς δεδομένων από ένα CD προς τον επεξεργαστή και την κύρια μνήμη.


Τρισδιάσταση αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας ενός CD ή DVD Player.


Τρόπος παραγωγής CD και DVD.


Τέλος, στους μαθητές δίνονται και τα παρακάτω δυο Φύλλα Ασκήσεων, για συμπλήρωση στο σπίτι. Οι μαθητές φέρνουν λυμένα τα Φύλλα Ασκήσεων στο επόμενο μάθημα και αφιερώνεται λίγος χρόνος για τις σωστές απαντήσεις και για ανατροφοδότηση.

1ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net


2ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες: , , ,

ΤΠΕ στο Δημοτικό: Ένα Σχέδιο Μαθήματος & Φύλλα Ασκήσεων για το Υλικό του Υπολογιστή

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της ενότητας για το υλικό του υπολογιστή.

Θεματικός Άξονας: Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Τάξεις: Γ΄ – ΣΤ΄

Χρόνος: 1 διδακτική ώρα (45΄)

Σχέδιο Μαθήματος: Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο τη διδασκαλία για το υλικό (hardware) του υπολογιστή και υλοποιείται στο σχολικό εργαστήριο ή στην αίθουσα, φυσικά με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα. Απευθύνεται κυρίως στις τάξεις Γ΄και Δ΄ αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στην Ε΄ και ΣΤ΄ ως επανάληψη και ανακεφαλαίωση γνώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ξεκινάμε με την προβολή ενός ελληνικού εισαγωγικού βίντεο, που παρουσιάζει με εύκολο και κατανοητό τρόπο, τις βασικές έννοιες του υλικού και λογισμικού, των περιφερειακών συσκευών εισόδου/εξόδου και των αποθηκευτικών μονάδων. Το βίντεο αυτό μπορείτε να το δείτε παρακάτω.

Στη συνέχεια θα προβληθεί η παρακάτω παρουσίαση, η οποία επεξηγεί και παρουσιάζει αναλυτικότερα το υλικό του υπολογιστή. Σε κάθε διαφάνεια, γίνεται σχετική συζήτηση με τα παιδιά.

Δείτε το στο slideshare.net

Η παρουσίαση είναι από το διαδικτυακό υποστηρικτικό ιστότοπο του βιβλίου Πληροφορικής Γυμνασίου, που μπορείτε να δείτε εδώ.

Τέλος, στους μαθητές δίνονται και τα παρακάτω δυο Φύλλα Ασκήσεων, τα οποία συμπληρώνουν μέσα στην τάξη στον υπολειπόμενο χρόνο.

1ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net


2ο Φύλλο Ασκήσεων

Δείτε το στο slideshare.net

Ετικέτες: , , ,

ΑΕΠΠ: Το δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων στη Δομή Επανάληψης (η μορφή ΓΙΑ)

Σήμερα ασχοληθήκαμε για δεύτερη φορά με τη μορφή επανάληψης ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ … για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 22ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο δίνει βαρύτητα σε ασκήσεις εκτέλεσης κώδικα και σε προγράμματα.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά των συναδέρφων καθηγητών πληροφορικής Γιάννη Σαρημπαλίδη και Θέμη Μισαηλίδη, τους οποίους και ευχαριστώ.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το δεύτερο φυλλάδιο ασκήσεων για τη δομή επανάληψης ΓΙΑ.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: Το πρώτο Φυλλάδιο Ασκήσεων στη Δομή Επανάληψης (η μορφή ΓΙΑ)

Σήμερα ασχοληθήκαμε στην τάξη με την δεύτερη μορφή δομής επανάληψης την ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ … για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 21ο Φύλλο Ασκήσεων.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά του συναδέρφου καθηγητή Πληροφορικής Θέμη Μισαηλίδη, τον οποίο και ευχαριστώ.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το πρώτο φυλλάδιο ασκήσεων για τη δομή επανάληψης ΓΙΑ.

Ετικέτες:

Τεχνολογία Επικοινωνιών: Ερωτήσεις επανάληψης στο 3ο κεφάλαιο

Αισίως ολοκληρώθηκε και το 3ο Κεφάλαιο της Τεχνολογίας Επικοινωνιών και στο επόμενο μάθημα θα γράψουμε ένα επαναληπτικό τεστ, το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα και το διαγώνισμα του Α΄ Τετραμήνου για το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών.

Για το σκοπό αυτό δημιούργησα το παρακάτω  φύλλο με επαναληπτικές ερωτήσεις (διαφορετικής μορφής και κλιμακούμενης δυσκολίας) το οποίο και θα μοιράσω στους μαθητές μου ώστε να προετοιμαστούν για το επικείμενο επαναληπτικό τεστ του 3ου Κεφαλαίου. Οι περισσότερες ερωτήσεις από το Φύλλο Επανάληψης θα λυθεί μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν τυχόν «τυφλά» σημεία. Σκοπός μου είναι να συμμετέχουν όλοι στην επίλυση των ερωτήσεων και για αυτό θα απαντάει ο καθένας με τη σειρά.

Υπενθυμίζεται ότι οι ερωτήσεις των τελικών εξετάσεων, θα αποτελούνται από ερωτήσεις των Φύλλων Επανάληψης που δίνονται στους μαθητές κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο.

Δείτε το φύλλο με τις επαναληπτικές ερωτήσεις.

Ετικέτες:

ΑΕΠΠ: Το τρίτο Φυλλάδιο Ασκήσεων στη Δομή Επανάληψης (η μορφή ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ)

Σήμερα έγινε το τρίτο μάθημα στη Δομή Επανάληψης και στην μορφή της ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 20ο Φύλλο Ασκήσεων, το οποίο περιέχει ασκήσεις με επαναλήψεις ελεγχόμενες από μετρητή και τιμή φρουρό καθώς επίσης και ασκήσεις που υπολογίζουν τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Τέλος, παρουσιάστηκε και ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά ρωσικά με τη χρήση της ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά των συναδέρφων και φίλων καθηγητών Πληροφορικής Γιάννη Σαριμπαλίδη και Θέμη Μισαηλίδη, τους οποίους και ευχαριστώ.

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις όλων των ασκήσεων και προγραμμάτων του 20ου Φύλλου Ασκήσεων στον Διερμηνευτή της ΓΛΩΣΣΑΣ  κάνοντας κλικ εδώ.

Ετικέτες:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση