Αισίως ολοκληρώθηκε και το 3ο Κεφάλαιο της Τεχνολογίας Επικοινωνιών και στο επόμενο μάθημα θα γράψουμε ένα επαναληπτικό τεστ, το οποίο θα αποτελεί ταυτόχρονα και το διαγώνισμα του Α΄ Τετραμήνου για το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών.

Για το σκοπό αυτό δημιούργησα το παρακάτω  φύλλο με επαναληπτικές ερωτήσεις (διαφορετικής μορφής και κλιμακούμενης δυσκολίας) το οποίο και θα μοιράσω στους μαθητές μου ώστε να προετοιμαστούν για το επικείμενο επαναληπτικό τεστ του 3ου Κεφαλαίου. Οι περισσότερες ερωτήσεις από το Φύλλο Επανάληψης θα λυθεί μέσα στην τάξη, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν τυχόν «τυφλά» σημεία. Σκοπός μου είναι να συμμετέχουν όλοι στην επίλυση των ερωτήσεων και για αυτό θα απαντάει ο καθένας με τη σειρά.

Υπενθυμίζεται ότι οι ερωτήσεις των τελικών εξετάσεων, θα αποτελούνται από ερωτήσεις των Φύλλων Επανάληψης που δίνονται στους μαθητές κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα κεφάλαιο.

Δείτε το φύλλο με τις επαναληπτικές ερωτήσεις.