Σήμερα ασχοληθήκαμε στην τάξη με την δεύτερη μορφή δομής επανάληψης την ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΕΧΡΙ … ΜΕ_ΒΗΜΑ … για τη διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιήθηκε το 21ο Φύλλο Ασκήσεων.

Για τη δημιουργία του Φύλλου αξιοποιήθηκε υλικό από την αντίστοιχη δουλειά του συναδέρφου καθηγητή Πληροφορικής Θέμη Μισαηλίδη, τον οποίο και ευχαριστώ.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το πρώτο φυλλάδιο ασκήσεων για τη δομή επανάληψης ΓΙΑ.